Program

Seznam postojank:

 1. ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK
 2. ROD BISTRIŠKIH GAMSOV KAMNIK
 3. ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK
 4. ŠAD MAVRICA
 5. MODRA TOČKA – MODRE NOVICE
 6. TURISTIČNO DRUŠTVO RADOMLJE
 7. KOLIČEVO KARTON
 8. ROD SKALNIH TABOROV DOMŽALE
 9. ZaSavo
 10. PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE
 11. ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE IN VISIT DOMŽALE