Aktualno
04
09
2021

Pohod ob reki povezal več kot tisoč pohodnikov

Objavil: irimage 0

Prelepa, s soncem obsijana sobota je na Pohod ob reki, ki povezuje, privabila več kot tisoč udeležencev, ki so se prepustili živahnemu dogajanju, predvsem pa uživali v pozitivnem vzdušju, ki že tradicionalno zaznamuje pohod od Kamnika do Domžal (ali obratno). Na pot sta se podali tudi delegaciji obeh občin in na most želja na sredini poti pripeli ključavnico ter se tako že tradicionalno simbolično zavezali k dobremu sodelovanju. Ob tem sta kamniški župan Matej Slapar in domžalska podžupanja Renata Kosec poudarila, da so tovrstni dogodki odlična priložnost za povezovanje obeh občin, razkrila pa tudi, kaj bosta občini obnavljali in nadgrajevali na tej pešpoti. Mogoče pa res ni več tako daleč leto, ko bo Pohod ob reki, ki povezuje, potekal od izvira do izliva Kamniške Bistrice.

Pohod ob reki, ki povezuje, je danes v organizaciji revije Modre novice in ob soorganizaciji Zavoda za turizem in šport Kamnik ter Zavoda za šport in rekreacijo Domžale potekal na pešpoti ob Kamniški Bistrici od Glavnega trga v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah oziroma obratno. Udeležilo se ga je več kot 1000 pohodnikov, ki so se sprehodili po 14-kilometrski poti, ob tem pa se ustavili na 15 zanimivih postojankah, na katerih so se predstavila lokalna društva in organizacije ter podjetja.

V Kamniku se bo pot v Šmarci urejala sočasno z izvajanjem protipoplavnih ukrepov

Pohod je sicer v prvi vrsti namenjen povezovanju in zabavi pohodnikov, pa vendarle je osnovni namen že vseh pet let enak – tako organizatorji kot občanke in občani Kamnika in Domžal si želimo, da bi pohod v bližnji prihodnosti lahko potekal od izvira do izliva Kamniške Bistrice, za to pa seveda potrebujemo urejeno pot po celotni dolžini reke. »Občina Kamnik je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode pripravila projekt PGD na podlagi idejne zasnove poplavne študije, ki je ob reki Kamniški Bistrici predvidela tudi prostor za rekreacijsko os (t.i. večnamenska pot za kolesarje in pešce). Oba projekta, reševanje poplavne varnosti in nadaljevanje rekreacijske poti do meje z občino Domžale, sta tako združena v skupen projekt. Za dokončno sklenitev rekreacijske  povezave z občino Domžale potrebujemo izvesti približno 800 metrov kolesarske povezave, ki se bo gradila sočasno s protipoplavnimi ukrepi,« je za Modre novice povedal kamniški župan Matej Slapar in dodal, da Občina Kamnik ves čas vzdržuje in ureja obstoječo rekreacijsko pot ob Kamniški Bistrici, »letos spomladi smo na lokaciji pri Titanovi brvi uredili dodatno površino za ulično vadbo oziroma t. i. street workout. Na delu vadbenega prostora je bila izvedena betonska plošča, ki je namenjena lažjemu izvajanju vaj na tleh in vaj z vadbenimi pripomočki. Jeseni bomo pozornost namenili obstoječim drevesom, saj je na celotni trasi kar nekaj suhih dreves, ki jih bomo morali zaradi zagotavljanja varnosti sprehajalcev odstraniti.« 

V Domžalah so za odcep od Štude do Male Loke že rezervirana sredstva

Če je v Kamniku najbolj problematičen odsek v Šmarci, v Domžalah, kjer je pot sicer lepo vzdrževana in ponuja številne, zelo raznolike možnosti druženja in rekreacije, občani pogrešajo predvsem povezavo od Štude do Male Loke, kjer je pešpot sedaj prekinjena. »Odcep od Štude do Male Loke je že nekaj časa aktualen, projekti so praktično narejeni, sredstva za izgradnjo poti in dodatne opreme ob rekreacijski poti Kamniške Bistrice so rezervirana. Trenutno je v prvem planu prav sanacija desne brežine Kamniške Bistrice od Štude pa vse do Bišč oz. dalje do občinske meje z Dolom pri Ljubljani. Še naprej izvajamo sanacije obstoječih spodkopanih zidov in zajed z novimi zložbami, kar je največji in najzahtevnejši poseg ob urejanju poti. Težave so tudi pri pridobivanju potrebnih zemljišč. Prav tako so nekje problematična še vodovarstvena soglasja, saj je lokacija na poplavnih področjih. Upamo, da bomo že v tem letu ali najkasneje prihodnje leto uredili tudi ta odcep rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici in namestili ob pot urbano opremo, kot smo jo v zadnjih letih praktično ob celotni poti. Trenutno pridobivamo gradbeno dovoljenje za prečkanje Homške mlinščice v Mali Loki,« je za Modre novice pojasnila domžalska podžupanja Renata Kosec, povedala pa še, da vzdolž celotne rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici ustvarjajo in dodajajo nove vsebine. »Novost ob rekreacijski poti bo nov prostor za sprostitev, ki je lociran na desnem bregu Kamniške Bistrice dolvodno, in sicer v Srednjih Jaršah blizu novega mostu, ki povezuje Vir in Jarše. Nov prostor bo nagovarjal druge uporabnike kot otroško igrišče in športne površine na nasprotnem bregu kamniške Bistrice, torej bo pomenil dopolnitev različnih vsebin vzdolž poti. Trenutno se izvaja gradnja brvi čez Dolsko mlinščico v Ihanu, s čimer bo odpravljena ena od večjih preprek na levem bregu. Na svoj račun bodo prišli tudi gorski kolesarji, saj bomo predvidoma že do konca tega leta na območju Šumberka uredili nov gorskokolesarski poligon, in sicer s čim manjšimi posegi v prostor. Okvirna vrednost investicije znaša slabih 54 tisoč evrov z DDV, nekaj manj kot 23 tisoč evrov bo sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno smo prisotni na severu občine, saj na Homškem hribu razvijamo Vilinsko učno pot, ki bo večji del vodila po že obstoječi in nadgrajeni Homški učni poti ter bo gotova prihodnje leto. Nadgradili smo obstoječo Homško učno pot, ki nas vodi po Homškem hribu vse do cerkve, mimo Plečnikove vile in nazaj v naselje Homec. V letošnjem letu smo namestili deset novih tabel s poučno vsebino. V ponatisu je beležka Pravljični Šumberk z dodanimi nalepkami, ki bodo nadomestile žige, ki se zaradi vandalizma niso obdržali. Beležka bo izšla tudi v angleškem jeziku,« številne nadgradnje našteva Renata Kosec.

Danes smo na Pohodu ob reki, ki povezuje, še enkrat znova pokazali, da spoštujemo lepoto, ki je le streljaj oddaljena od naših domov, in dokazali, da sodelovanje obrodi sadove.

Foto: Klemen Brumec